spinner

Správcem údajů je firma Hicoria Hosting s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39034 (dále jen Hicoria Hosting s.r.o.).

Hlavním kontaktním místem je ticketová podpora, která je na webových stránkách Hicoria Hosting s.r.o. na adrese: https://hicoria.com/intro/support (dále jen Podpora).
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Josef Škoda, josef.skoda@hicoria.com, tel.č. 777 620 612 (dále jen Správce).
Zástupcem pověřence je Dominik Skála, skalin@hicoria.com, tel.č. 774 925 705 (dále jen Zástupce správce).

Hicoria Hosting s.r.o. zpracovává především ty údaje, které uvedete při vytvoření a používání Vašeho účtu. Veškeré osobní údaje jsou pro registraci nezbytné (jméno a příjmení, e-mailová adresa, adresa bydliště, stát, v případě, že jste živnostník nebo firma pak i ičo a dič).

Údaje získané na základě používání webových stránek a prostřednictvím cookies
Pro účely kontroly aktivity účtu a ochrany účtu udržujeme datum registrace, datum posledního přihlášení a datum poslední změny hesla. Pro účely bezpečnosti také udržujeme IP adresu ze které se uživatel naposledy přihlásil. Pro vylepšování webových stránek a získání statistik o prohlížení webu využíváme cookies. O případném budoucím užívání cookies pro marketingové účely Vás budeme náležitě informovat.

Vaše osobní údaje používáme vždy a výhradně pro účely, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje nijak nešíříme dál, pokud to nevyžaduje zákon nebo nejsou nutné pro splnění smlouvy a doručení produktu (vystavování daňových dokladů, nebo předávání informací správním orgánům).

Pro účel provedení plateb
Za účelem úspěšného provedení platby je prakticky vždy nutné vystavit daňový doklad (mimo SMS platby), na kterém je nutné uvést přesné informace, komu je daňový doklad vystaven. Tento účel je nutný pro splnění podmínek dodání služby.

Pro účel zasílání informací o serverech
Zpracování v tomto případě probíhá pouze za účelem úspěšného upozornění na stav serveru. Může se jednat o expirační e-maily, speciální nabídky k serveru nebo e-maily po reinstalaci či zakoupení serveru. Na e-mail uvedený v registraci Vám budou zasílány veškeré informace o Vámi zakoupených serverech.

Pro účel zasílání informací o porušení VOP
Zpracování v tomto případě probíhá pouze za účelem úspěšného upozornění o porušení obchodních podmínek nesprávným provozem serverů. Tento účel je nutný pro splnění podmínek dodání a provozování služby.

Reference na webových stránkách
Veškeré údaje nebo zákaznické reference uveřejněné na webových stránkách jsou získávány na základě souhlasu a zahrnují pouze ID zákazníka, jméno a příjmení.

Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytně nutné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými jsme vázáni.

Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení
Uživatelé mohou odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to v nastavení uživatelského účtu nebo využitím ticketového systému přes Podporu.

Cookies
Pokud chcete, můžete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, lze tak provést v nastavení svého webového prohlížeče výhradně pro náš web. V případě, že zakážete používání cookies, některé části webových stránek nemusí pracovat správně.

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány námi, společností Hicoria Hosting s.r.o., Veškeré osoby, které pracují ve společnosti nebo spolupracují se společností Hicoria Hosting s.r.o., které s osobními údaji pracují, jsou vázány mlčenlivostí.

Dále využíváme pro zpracování osobních údajů a práci s nimi tzv. zpracovatele. Tyto osoby mohou údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který určujeme a nemůžeme je za žádných okolností rozšiřovat. Zpracovávatelům předáváme pouze údaje nezbytné pro vykonání jejich pracovních povinností, které jsou nutné k splnění služby. Jako zpracovatele využíváme:

Údaje zákazníků udržujeme a zpracováváme do doby smazání jejich profilu, nebo do doby než je zaktualizují.

Daňové doklady vystavené na základě údajů získaných, které jsou potřebné pro vyřízení platby a dodání daňového dokladu, udržujeme po dobu 10 let.

Obchodní sdělení a informační zprávy o serverech jsou zasílány ve všech případech pouze do chvíle, kdy odvoláte příslušný souhlas, nebo do doby odhlášení odběru novinek.

Doby zpracování osobních údajů získaných pro uveřejnění referencí jsou dohodnuty individuálně. Na základě Vašeho souhlasu přestaneme tyto údaje nadále zpracovávat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete kdykoli obrátit na nás přes Podporu a požadovat:

Pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s Vaším právem na ochranu soukromého nebo osobního života, můžete od nás požadovat vysvětlení a odstranění takového stavu. Vždy je možné obrátit se přímo na Správce nebo na Zástupce správce. Kdykoli máte možnost obrátit se v případě porušení povinností z naší strany se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Veškerá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Dbáme na bezpečnost Vašich údajů, nakládání tedy probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe důraz jak na technické ale i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů. K údajům nemá přístup nikdo, kdo je opravdu nepotřebuje.

Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech a to pouze v nezbytném rozsahu. Zabezpečení osobních údajů je z naší strany pravidelně testováno a ochrana je neustále vylepšována. Data jsou bezpečně umístěna za Firewall s AntiDDOS opatřeními, uložena jsou na šifrovaném disku.

Hicoria Hosting s.r.o., zákazníci a další třetí strany, které pro nás dílčím způsobem zpracovávají osobní údaje, vystupují podle toho, kdo určuje účel a způsob zpracování jako správci a zpracovatelé. Vztah mezi správci a zpracovateli se řídí těmito pravidly, a dále příslušnými právními předpisy. Osoby, které zpracovávají osobní údaje v roli zpracovatele, jsou povinny tak činit pouze v souladu s pokyny správce.

Zákazníci a zpracovatelé využívaní Hicoria Hosting s.r.o. jsou povinni, s přihlédnutím ke stavu techniky, a zejména povaze rozsahu a účelům zpracování, která provádí, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro zajištění odpovídajícího zabezpečení všech osobních údajů, které jim poskytneme.

Zákazníci nám mohou předat pouze takové osobní údaje, pro jejichž zpracování a předání mají zákonný důvod. Za splnění uvedené povinnosti a aktuálnost všech předaných údajů odpovídá zákazník. Zákazníci mohou zpracovávat osobní údaje pouze po dobu potřebnou plnění konkrétního účelu, pokud neexistuje jiný zákonný důvod pro jejich zpracování.

Hicoria Hosting s.r.o., zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny zejména:

Hicoria Hosting s.r.o., zákazník, nebo další třetí strany, nesou vždy odpovědnost za vlastní pracovníky, kteří přicházejí do styku s osobními údaji a zavazují se zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozví, a to i po skončení jejich zpracování. Po skončení zpracování osobních údajů prováděného na základě některého ze zákonných důvodů Hicoria Hosting s.r.o., zákazník, nebo další třetí strany zlikvidují osobní údaje, včetně všech jejich kopií. Hicoria Hosting s.r.o., zákazník, nebo další třetí strany, jsou povinny si poskytovat vzájemnou součinnost při zpracování osobních údajů podle těchto pravidel a poskytovat si veškeré informace potřebné k doložení toho, že došlo ke splnění jejich povinností obsažených v těchto pravidlech. V případě potřeby jsou zpracovatelé využívaní námi povinni umožnit audity nebo inspekce prováděné přímo námi nebo nezávislým auditorem a při těchto auditech plně spolupracovat.

Kontakt
S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na nás přes Podporu, nebo postačuje kontaktovat Správce nebo Zástupce správce.

Účinnost
Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Něco z našeho blogu

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Kontakty

 • Hicoria Hosting s.r.o.
 • ADRESA: Úpická 460, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší, Česká republika
 • IČO: 05870313
 • DIČ: CZ05870313
 • E-mail: hicoria@hicoria.com
 • Spisová značka: C 39034 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Nastavení cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.